เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

ร่วมสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าไปด้วยกันกับสิงห์

Slider

SINGHA

MANAGEMENT TRAINEE

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Singha Management Trainee โอกาสในการแสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณสามารถกำหนดได้เอง สัมผัสกับความท้าทายอันหลากหลาย ที่เปรียบเสมือนเวทีให้คุณได้พิสูจน์ตนเอง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Singha Management Trainee โอกาสในการแสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณสามารถกำหนดได้เอง สัมผัสกับความท้าทายอันหลากหลาย ที่เปรียบเสมือนเวทีให้คุณได้พิสูจน์ตนเอง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับคุณ