SINGHA

MANAGEMENT TRAINEE

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Singha Management Trainee โอกาสในการแสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณสามารถกำหนดได้เอง สัมผัสกับความท้าทายอันหลากหลาย ที่เปรียบเสมือนเวทีให้คุณได้พิสูจน์ตนเอง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับคุณ

ถ้าใจบอกว่าใช่ แล้วจะรออะไร….

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Singha Management Trainee โอกาสในการแสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณสามารถกำหนดได้เอง สัมผัสกับความท้าทายอันหลากหลาย ที่เปรียบเสมือนเวทีให้คุณได้พิสูจน์ตนเอง สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับคุณ

ถ้าใจบอกว่าใช่ แล้วจะรออะไร….